Nieuwsbrief 17 oktober 2021

Beste zelfbeleggers,

Hieronder vindt u het nieuws van de voorbije week. De week daarvoor was er geen noemenswaardig nieuws en dus ook geen nieuwsbrief.

Nieuws:

  • Het Zwitserse bedrijf Idorsia deelde op 11 october mee dat het met de fase III studie van het middel Lucerastat vooralsnog niet het beoogde einddoel heeft gehaald. Het middel is bedoeld om als oraal substraat te worden ingezet tegen de zgn.‘Fabry disease’, een relatief minder frequent voorkomende malfunctie van een enzyme uit het celorganel gekend als ‘lysosoom’. De ziekte resulteert in een opstapeling van het vetzuurproduct globotriaosylceramide (Gb3), wat leidt tot progressieve pathofysiologie in het zenuwstelsel, met ernstige neuropathische pijn als gevolg. Lucerastat blijkt wel in staat om het gehalte aan Gb3 sterk te reduceren, maar vermindert nog altijd de pijnervaring niet. Idorsia verwacht tegen eind 2021 een duidelijker zicht te krijgen op deze problematiek en dienaangaande de gepaste beslissing te nemen. Fabry’s disease is één van de drie ziektes waarvoor Idorsia een fase III onderzoek lopende heeft. Het doet ook nog fase II-studies met middelen  tegen 3 andere ziekten, en fase I studies die potentieel kunnen ingezet worden tegen nog 4 andere ziekte fenomenen, meestal van neurologische aard (Persbericht)

Orders:

  • Deze week waren er geen nieuwe orders.